10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học

Tài liệu tham khảo chuyên môn toán học - 10 phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học. Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng: “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành trong phản ứng”. Cần lưu ý là: không tính khối lượng của phần không tham gia phản ứng cũng như phần chất có sẵn, ví dụ nước có sẵn trong dung dịch. Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối...

Từ khóa: chuyên đề hóa học, bài tập trắc nghiệm hóa học , tài liệu hóa học, ôn thi môn hóa, bài tập hóa 12, giáo án hóa 12, bài tập hóa 12

pdf 84 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:162 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận