1000 câu trắc nghiệm hóa học

1000 câu hỏi trắc nghiệm hóa học từ lớp 10 đến lớp 12. Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.

Từ khóa: sổ tay hóa học, nhận biết hóa học, tính chất hóa học, trắc nghiệm hóa học, khoa học tự nhiên, trắc nghiệm hóa

pdf 167 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:152 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận