300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa học

Hóa học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. Hóa học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta và gắn liền với thực tế. Cần phải làm gì để học tốt môn Hóa học: * Khi học tập môn Hóa học, cần chú ý: - Thu thập tìm kiếm kiến thức: nắm vững lí thuyết. Ngoài ra bạn cần quan sát các thí nghiệm, các hiện tượng trong tự nhiên, trong cuộc sống… vì lí thuyết hóa học rất gần thực tế....

Từ khóa: phương trình phản ứng, trắc nghiệm Hóa học, hệ thống tuần hoàn hoá học, chuỗi phản ứng hóa học, ôn thi trắc nghiệm hóa học

pdf 53 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận