BÀI BÁO CÁO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THÁI

Tải lượng ô nhiễm trong nước thải bia là 6-18 kg BOD5, 9-30 kg COD, 2-4 kg cặn lơ lửng... cho 1000 lít bia. Các nghiên cứu về thành phần, tính chất nước thải sản xuất bia cho thấy hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải các cơ sở sản xuất bia địa phương lớn hơn tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần (bảng 1).

Từ khóa: xử lý nước thải, bài giảng dầu khí, tài liệu dầu khí, công nghệ hóa học, công nghệ dầu khí

ppt 49 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:116 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận