Bài giảng Cấu tạo địa chất - PGS.TS. Phạm Hữu Sy

Bài giảng Cấu tạo địa chất do PGS.TS. Phạm Hữu Sy giúp các bạn hiểu được cấu tạo, thành phần, đặc điểm của từng lớp địa chất trên vỏ trái đất. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Địa chất và những bạn quan tâm tới vấn đề này.

Từ khóa: Cấu tạo địa chất, Bài giảng Cấu tạo địa chất, Cấu tạo vỏ trái đất, Hiện tượng địa chất, Trường vật lý quả đất, Khoáng vật tạo đá

pdf 140 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:168 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận