BÀI GIẢNG ĐỊA CHẤT: DẦU KHÍ KHU VỰC

Ngành Địa chất -Dầu khí là một ngành rộng gồm hai lĩnh vực riêng có liên quan mật thiết với nhau, đó là địa chất và dầu khí. Trong ngành Địa chất có các chuyên ngành như: địa chất học, địa chất thủy văn, địa chất công trình - địa kỹ thuật, nguyên liệu khoáng, địa sinh thái và công nghệ môi trường…Ngành Dầu khí gồm một số chuyên ngành như: khoan - khai thác dầu khí, khoan - thăm dò khảo sát, thiết bị dầu khí và công trình, lọc hoá dầu… ...

Từ khóa: bài giảng, địa chất, dầu khí, tích tụ dầu khí, địa tầng dầu khí, vỉa dầu, bồn dầu khí, phân bố địa tầng

pdf 32 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận