Bài giảng điện tử môn hóa học: ancol_1

Rượu, còn gọi là ancol để phân biệt với êtanol, trong hóa học là một hợp chất hữu cơ chứa nhóm -OH gắn vào một nguyên tử cácbon mà nó đến lượt mình lại gắn với một nguyên tử hiđrô hay các bon khác.Hidrat hóa anken với xúc tác H2SO4 hoặc H3PO4 ở nhiệt độ cao
Ứng dụng của etanol
+ Sản xuất đietyl ete, axit axetic, etyl axetat…
+ Làm dung môi để pha chế vecni, dược
phẩm, nước hoa…
+ Làm nhiên liệu.
+ Để chế các đồ uống có etanol....

Từ khóa: chuỗi phản ứng hóa học, hợp chất ancol, tính chất hóa học ancol, tài liệu môn hóa học, giáo án môn hóa học, sổ tay môn hóa học

ppt 21 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận