Bài giảng điện tử môn hóa học: nguyên tố hóa học

Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học đều có tính chất hoá học như nhau Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.
Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá học đều có tính chất hoá học như nhau...

Từ khóa: nguyên tố hóa học, hóa học vô cơ, tài liệu môn hóa học, giáo trình điện tử, giáo án môn hóa học, sổ tay môn hóa học

ppt 22 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận