Bài giảng Dung dịch khoan-xi măng: Chương 1 - GV. Đỗ Hữu Minh Triết

Chương 1 Khái niệm chung về rửa lỗ khoan thuộc bài giảng Dung dịch khoan-xi măng. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: lịch sử phát triển và sử dụng các loại dung dịch vào công tác khoan, chức năng của dung dịch khoan, các phương pháp rửa lỗ khoan, các chất để rửa lỗ khoan.

Từ khóa: Rửa lỗ khoan dầu khí, Khai thác dầu khí, Dung dịch khoan-xi măng, Bài giảng dung dịch khoan, Kỹ thuật khoan dầu khí

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:31/10/2014 | Lượt xem:145 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận