Bài giảng Dung dịch khoan-xi măng: Chương 2 - GV. Đỗ Hữu Minh Triết

Chương 2 Dung dịch sét thuộc bài giảng Dung dịch khoan-xi măng. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: sét và các tính chất của chúng, dung dịch sét, các thông số cơ bản của dung dịch sét, điều chế dung dịch sét.

Từ khóa: Dung dịch sét, Khai thác dầu khí, Dung dịch khoan-xi măng, Bài giảng dung dịch khoan, Kỹ thuật khoan dầu khí

pdf 23 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:31/10/2014 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận