Bài giảng Dung dịch khoan-xi măng: Chương 4 - GV. Đỗ Hữu Minh Triết

Chương 4 Dung dịch khoan trong điều kiện phức tạp thuộc bài giảng Dung dịch khoan-xi măng. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: mất dung dịch, sập lỡ thành lỗ khoan, dầu-khí-nước vào lỗ khoan, kẹt dụng cụ khoan.

Từ khóa: Dung dịch khoan dầu khí, Khai thác dầu khí, Dung dịch khoan-xi măng, Bài giảng dung dịch khoan, Kỹ thuật khoan dầu khí

pdf 22 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:31/10/2014 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận