Bài giảng Dung dịch khoan-xi măng: Chương 6 - GV. Đỗ Hữu Minh Triết

Chương 6 Xi măng portland thuộc bài giảng Dung dịch khoan-xi măng. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm chung, clinke, nguyên tắc sản xuất, tính chất của xi măng portland, lý thuyết về sự rắn chắc của xi măng, đá xi măng.

Từ khóa: Xi măng portland, Khai thác dầu khí, Dung dịch khoan-xi măng, Bài giảng dung dịch khoan, Kỹ thuật khoan dầu khí

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:31/10/2014 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận