Bài giảng Dung dịch khoan-xi măng: Chương 7 - GV. Đỗ Hữu Minh Triết

Chương 7 Chọn vữa xi măng trong công nghiệp dầu khí thuộc bài giảng Dung dịch khoan-xi măng. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: lịch sử xi măng giếng dầu, phân loại xi măng, các chất phụ gia của xi măng, xi măng đặc biệt.

Từ khóa: Công nghiệp dầu khí, Khai thác dầu khí, Công nghệ hóa dầu, Dung dịch khoan-xi măng, Bài giảng dung dịch khoan, Kỹ thuật khoan dầu khí

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:31/10/2014 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận