Bài giảng Dung dịch khoan-xi măng: Chương 8 - GV. Đỗ Hữu Minh Triết

Chương 8 Các kỹ thuật bơm trám xi măng giếng khoan dầu khí thuộc bài giảng Dung dịch khoan-xi măng. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: mục đích của việc bơm trám xi măng, các nguyên tắc của trám xi măng, trám xi măng ống chống đường kính lớn, các phương pháp bơm trám xi măng.

Từ khóa: Kỹ thuật bơm trám xi măng giếng khoan dầu khí, Khai thác dầu khí, Dung dịch khoan-xi măng, Bài giảng dung dịch khoan, Kỹ thuật khoan dầu khí

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:31/10/2014 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận