BÀI GIẢNG HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG - ĐẠI HỌC HUẾ

Hoá học là ngành khoa học tự nhiên, nghiên cứu về thành phần cấu tạo và tính chất của các
chất và các quá trình biến đổi từ chất này sang chất khác.
Hoá học liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống con người. Hóa học cung cấp
nhứng kiến thức cơ bản cho nhiều ngành khoa học khác nhau.
Ví dụ: hoá học môi trường, hoá thực phẩm, hoá dược, hoá học nông nghiệp, hoá học vật
liệu, hoá địa chất, hoá sinh học …
Vì vậy hoá học có vai trò rất lớn đối với nền kinh tế quốc dân....
Đăng nhập để bình luận