Bài giảng hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích

Trong hệ thống các môn học của sinh viên Khoa Môi trường và Công nghệ sinh
học nói chung, Hóa phân tích là một môn học bắt buộc trong các năm đầu tiên. Đối
với sinh viên của cả hai ngành Môi trường cũng như Công nghệ sinh học, Hóa
Phân tích là môn học cơ sở quan trọng, làm tiền đề cho các môn chuyên ngành
như Hóa kỹ thuật Môi trường (đối với ngành Môi trường), Phân tích và Đánh giá
chất lượng thực phẩm (đối với ngành Công nghệ sinh học) … và một số môn học
khác sau này....

Từ khóa: bài giảng hóa phân tích, giáo trình hóa phân tích, đề cương hóa phân tích, tài liệu hóa phân tích, hóa phân tích

pdf 43 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:122 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận