Bài giảng Hướng dẫn thực tập khoan-khai thác: Bài 3 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Bài 3 Khoan thăm dò khai thác nước thuộc bài giảng Hướng dẫn thực tập khoan-khai thác. Nội dung cần nắm trong bài này nhằm tìm hiểu về phân loại giếng và các phương pháp khoan, một số yêu cầu cơ bản đối với giếng khoan, công nghệ khoan, tính toán sơ bộ về ống lọc,...

Từ khóa: Khoan thăm dò khai thác nước, Bài giảng khoan và khai thác, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật dầu khí, Khai thác dầu khí, Công nghệ hóa dầu

pdf 61 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:31/10/2014 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.97:9315 failed (errno=113, msg=No route to host)