Bài giảng Kiến trúc máy tính 2

Bài giảng Kiến trúc máy tính nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản nhất về kiến trúc một máy tính như lịch sử phát triển máy tính; chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận máy tính; cách biểu diễn dữ liệu, tính toán trong máy tính; cách chế tạo, thiết kế các mạch Logic số cơ bản; phương pháp bảng Carno để rút gọn mạch số và các nội dung khác.

Từ khóa: Cấu trúc máy tính, Kiến trúc máy tính, Lịch sử phát triển máy tính, Bộ phận máy tính, Phần cứng máy tính, Tính toán trong máy tính

pdf 238 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:31/10/2014 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận