Bài giảng Kinh tế dầu khí - TS. Phạm Cảnh Huy

Bài giảng Kinh tế dầu khí do TS. Phạm Cảnh Huy biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm bắt những kiến thức về kinh tế ứng dụng trong lĩnh vực dầu khí như những vấn đề về kinh tế trong khai thác, vận chuyển, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm dầu khí.

Từ khóa: Kinh tế dầu khí, Bài giảng Kinh tế dầu khí, Công nghiệp dầu khí, Kinh tế thăm dò dầu khí, Khai thác dầu khí, Thị trường dầu khí

pdf 203 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:18/12/2014 | Lượt xem:150 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận