Bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem Solving Skill) - Lưu Nhật Huy

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem Solving Skill) thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: vấn đề là gì?, có những vấn đề kiểu gì?, kỹ thuật xử lý vấn đề 8D, các công cụ sử dụng, những cái bẫy thường gặp, tâm lý trong xử lý vấn đề.

Từ khóa: Kinh nghiệm quản lý, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Problem Solving Skill, Kỹ năng quản trị, Kỹ thuật xử lý vấn đề 8D, Tâm lý quản trị

pdf 100 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:18/12/2014 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận