Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Chương

Mục tiêu chương 2 Môi trường giao tiếp cấu trúc tổ chức & dòng giao tiếp trong doanh nghiệp thuộc bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh trình bày về các nội dung phân tích tổ chức của bạn, phân tích những biến đổi trong môi trường doanh nghiệp, phân tích những dòng giao tiếp.

Từ khóa: Giao tiếp trong kinh doanh, Phân tích tổ chức, Môi trường giao tiếp, Bài giảng kỹ năng giao tiếp, Môi trường giao tiếp, Giao tiếp kinh doanh

pdf 63 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận