Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 4 - ThS. Nguyễn Văn Chương

Mục tiêu trình bày trong chương 4 Đối tượng giao tiếp thuộc bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh trình bày về các nội dung nhận diện về đối tượng giao tiếp: họ là ai, họ biết ai và họ cảm thấy gì, động viên đối tượng giao tiếp.

Từ khóa: Cách ứng xử trong giao tiếp, Giao tiếp trong kinh doanh, Đối tượng giao tiếp, Bài giảng kỹ năng giao tiếp, Môi trường giao tiếp, Giao tiếp kinh doanh

pdf 43 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:108 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận