Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Chương

Mục tiêu chính trong chương 5 Thông điệp thuộc bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh trình bày về các nội dung phân biệt tư tưởng và kiến trúc tư tưởng, quá trình tư tưởng, quá trình tư tưởng...cuối bài giảng là phần bài tập trắc nghiệm giúp sinh viên củng cố kiến thức.

Từ khóa: Quy tắc ứng xử, Giao tiếp trong kinh doanh, Kiến trúc tư tưởng, Bài giảng kỹ năng giao tiếp, Môi trường giao tiếp, Giao tiếp kinh doanh

pdf 63 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận