Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 6 - ThS. Nguyễn Văn Chương

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 6 Phản hồi nhằm trình bày về kỹ năng nghe như trông bạn như thế nào? bạn cảm thấy và suy nghĩ như thế nào; kỹ năng đọc, sự lĩnh hội qua đọc và tố độ đọc; kỹ năng phản hồi; thực hiện phản hồi.

Từ khóa: Giao tiếp trong kinh doanh, Kỹ năng nghe, Kỹ năng phản hồi, Bài giảng kỹ năng giao tiếp, Môi trường giao tiếp, Giao tiếp kinh doanh

pdf 50 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:117 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận