Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 7 - ThS. Nguyễn Văn Chương

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 7 Giao tiếp phi ngôn ngữ trình bày về định nghĩa và vai vai trò của giao tiếp phi ngôn ngữ, những nguyên lý cơ bản của giao tiếp phi ngôn ngữ, không gian giao tiếp, thân mình-giọng nói, đồ vật xung quanh bạn, nâng cao kỹ năng phi ngôn ngữ.

Từ khóa: Giao tiếp trong kinh doanh, Giao tiếp phi ngôn ngữ, Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ, Bài giảng kỹ năng giao tiếp, Môi trường giao tiếp, Giao tiếp kinh doanh

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận