Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 8 - ThS. Nguyễn Văn Chương

Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 8 Kỹ năng viết trình bày về quá trình soạn thảo tài liệu & các mẫu thư từ trong doanh nghiệp, soạn thảo tài liệu & các phân đoạn, kiến trúc cú pháp trong thư từ doanh nghiệp, lựa chọn từ ngữ.

Từ khóa: Vai trò của giao tiếp, Giao tiếp trong kinh doanh, Kỹ năng viết, Bài giảng kỹ năng giao tiếp, Môi trường giao tiếp, Giao tiếp kinh doanh

pdf 101 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:28/11/2014 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận