Bài giảng Kỹ năng tổ chức công việc và Quản lý thời gian - ĐH Ngoại thương

Bài giảng Kỹ năng tổ chức công việc và Quản lý thời gian có nội dung trình bày tổng quan về kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả (khái niệm, phân loại, vai trò), các phương pháp để quản lý công việc hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian (khái niệm, vai trò và phương pháp quản lý thời gian hiệu quả.

Từ khóa: Tổ chức công việc, Quản lý thời gian, Kỹ năng tổ chức công việc, Phương pháp lập kế hoạch, Phương pháp quản lý thời gian, Kỹ năng tổ chức

pdf 247 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:18/12/2014 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận