Bài giảng môn ĐỘNG HOÁ HỌC - PHẠM HỮU HÙNG

Đối tượng và giá trị của động hoá học: 1.1 Đối tượng của động hoá học: Động hoá học là một ngành của hoá lý, là khoa học về tốc độ của phản ứng hoá học, về những yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng (to, C, xúc tác…) và về cơ chế phản ứng(sự diễn biến của phản ứng ở phạm vi vĩ mô từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối). 1.2 Giá trị của động hoá học: Động hoá học có giá trị to lớn về cả lý thuyết và thực tiễn....

Từ khóa: Bài giảng Hóa học, Động Hóa Học, điều kiện xúc tác, phản ứng hóa học, tốc độ phản ứng, phương trình động học

pdf 57 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:115 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận