Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Quan hệ

Bài giảng Toán rời rạc Chương 1 Quan hệ nhằm nêu định nghĩa và tính chất, biểu diễn quan hệ, quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Từ khóa: Biểu diễn quan hệ, Quan hệ tương đương, Quan hệ thứ tự, Bài giảng toán rời rạc, Toán rời rạc, Tài liệu toán rời rạc

ppt 37 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:30/09/2014 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận