Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Quan hệ

Nội dung chính của chương 2 Quan hệ trong bài giảng Toán rời rạc nêu các nguyên lý, giải tích tổ hợp, hoán vị lặp, tổ hợp lặp, hệ thức đệ qui. Giả sử để làm công việc A có 2 phương pháp. Phương pháp 1 có n cách làm, phương pháp 2 có m cách làm. Khi đó số cách làm công việc A là n+m.

Từ khóa: Giải tích tổ hợp, Hoán vị lặp, Tổ hợp lặp, Hệ thức đệ qui, Bài giảng toán rời rạc, Toán rời rạc, Tài liệu toán rời rạc

ppt 62 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:30/09/2014 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận