Bài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Đại số Bool

Trong chương 3 Đại số Bool của bài giảng Toán rời rạc nhằm trình bày về đại Số Bool, hàm Bool, mạch logic. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Từ khóa: Đại số Bool, Bài giảng đại Số Bool, Bài giảng hàm Bool, Bài giảng mạch logic, Bài giảng toán rời rạc, Toán rời rạc, Tài liệu toán rời rạc

ppt 68 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:30/09/2014 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận