Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 1

Nghiên cứu cá cdạng vận động của thế giới vật chất, thế giới tự nhiên •Ăng-ghen: vận động bao gồm mọi biến đổi xảy ra trong vũ trụ từ dịch chuyển đơn giản đến t-duy. •Vật lý học là môn kho ahọc tự nhiên nghiên cứu các dạng vận động tổng quát nhất của thế giới vật chất: những đặctr-ngtổngquát, các quy luật tổng quát về cấu tạo và vận động của vật chất

Từ khóa: bài giảng vật lý, vật lý đại cương, dao đọng, định luật vật lý, điện tích, điện trường, kỹ thuật vật lý, mạch điện, điện trở

pdf 32 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận