BÀI GIẢNG VỀ HỆ QUY CHIẾU, PHÉP CHIẾU HỆ TOẠ ĐỘ VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TOẠ ĐỘ Ở VIỆT NAM

năm 2000 về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000;
Tổng cục Địa chính có Thông tư số 973/2001/ TT-TCĐC ngày 20 tháng
năm 2001 hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000.
Ngày 22 tháng 6 năm 2001, Tổng cục Địa chính đã có Quyết định số
218/QĐ-TCĐC về việc ban hành phần mềm tính chuyển toạ độ từ hệ toạ độ HN-
72 sang hệ toạ độ VN-2000.
Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 325/QĐ-ĐCKS, ngày 26 tháng 02
năm 1997 trong đó có quy...

Từ khóa: giáo trình đại cương , tài liệu học đại học, hệ quy chiếu, hệ tọa độ, chương trình chuyển đổi tọa độ, định vị GPS, địa chất

pdf 32 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:140 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận