Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng - Tập 1 Phần Thủy Động

Chất lỏng là một trạng thái vật chất khá phổ biến. Chất lỏng là một chất lưu mà các phân tử cấu tạo nên nó có liên kết không chặt so với liên kết rắn và có hình dạng phụ thuộc vào vật chứa nó. Nghiên cứu các khái niệm cơ bản và tính chất vật lí của chất lỏng, tĩnh hoc chất lỏng, động học môi trường liên tục, động học chất lỏng lí tưởng, động học chất lỏng thực, chuyển động phẳng, một chiều......

Từ khóa: cơ học chất lỏng, động học môi trường, khí động lực, thủy động đại cương, lý thuyết sóng, bài tập cơ học, ứng dụng cơ học

pdf 318 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận