Bài tập hóa kỹ thuật - Tập 1

Tài liệu tham khảo giáo trình Bài tập hóa kỹ thuật, kỹ thuật tách chất bao gồm lý thuyết và các bài tập giúp các bạn củng cố kiến thức về hóa học. Việc tách các cấu tử trong một hỗn hợp lỏng là một trong các quá trình quan trọng của công nghiệp hóa chất và dầu mỏ.
Đăng nhập để bình luận