Bài tập toán cao cấp tập 3

Nguyễn Thủy Thanh - BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP Tập 3 (Phép tính tích phân. Lý thuyết chuỗi. Phương trình vi phân) 10. Tích phân bất định 11. Tích phân xác dịnh Riemann 12. Tích phân hàm nhiều biến 13. Lý thuyết chuỗi 14. Phương trình vi phân 15. Khái niệm về phương trình vi phân đạo hàm riêng

Từ khóa: giáo trình, toán cao cấp A2, bài tập trắc nghiệm toán, tài liệu toán cao cấp, giáo trình toán cao cấp, học tốt toán cao cấp

pdf 329 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận