Bài thuyết trình "Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với cách mạng Việt Nam"

Giai cấp công nhân là 1 tập đoàn xã hội ổn định,
hình thành và phát triển cùng với quá trình hình
thành và phát triển của nền công nghiệp hiện đại
với nhịp độ phát triển của LLSX, có tính chất XH
hóa ngày càng cao. Là lực lượng LĐ cơ bản tiên tiến trong các quy
trình công nghệ và dịch vụ công nghiệp

Từ khóa: Bài thuyết trình, giai cấp công nhân, cách mạng Việt Nam, lí luận Mác - Lênin, lực lượng sản xuất, phương thức sản xuất

ppt 33 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:112 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận