Báo cáo môn học: Petroleum coke

Báo cáo môn học: Petroleum coke được trình bày thành 3 chương, báo cáo tổng quan về cốc dầu mỏ (Petroleum coke), công nghệ sản xuất dầu mỏ, tính chất và ứng dụng của một loại cốc dầu mỏ. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập về Công nghệ chế biến dầu khí.

Từ khóa: Báo cáo môn học Dầu khí, Báo cáo Petroleum coke, Cốc dầu mỏ, Công nghệ sản xuất dầu mỏ, Công nghệ chế biến dầu khí, Kỹ thuật hóa dầu

pdf 28 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:30/09/2014 | Lượt xem:165 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận