BÁO CÁO THỰC TẬP: HÓA PHÂN TÍCH

PHA CHẾ VÀ CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH HCl, DÙNG HCl VỪA PHA ĐỂ CHUẨN
LẠI NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH NaOH
I. Mục đích
Bài 1 là bài tập cơ bản đầu tiên trong thực tập phân tích định tính, định lượng
của các chất. Thực hành pha chế và chuẩn độ lại dung dịch chuẩn HCl.
Tiếp tục sử dụng HCl vừa pha để chuẩn độ lại nồng độ chưa biết của dung dich
cần định phân NaOH.

Từ khóa: nhận biết hóa học, tính chất hóa học, chuyên đề hóa học, chuỗi phản ứng hóa học, bài tập hóa học , pha chế hóa chất

pdf 36 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:131 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận