Báo cáo: ứng dụng hóa học vào đời sống

Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó. Hóa học phát triển từ giả kim thuật, đã được thực hành từ hàng ngàn năm trước ở Trung Hoa, Châu Âu và Ấn Độ.

Từ khóa: sổ tay hóa học, nhận biết hóa học, tính chất hóa học, các hiện tượng hóa học, giải thích hiện tượng hóa học, ứng dụng hóa học

ppt 23 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận