Các loại đá trên lớp vỏ Trái Đất

Đá: Là một thể địa chất, bao gồm
một tập hợp một hay nhiều khoáng
vật được tao thành trong điều kiện
địa chất nội hoặc ngoại sinh nhất
định trong lịch sử phát triửển của vỏ
thạch quyển.
Khoáng vật:
Là một hợp chất hóa học tự nhiên
thường ở dạng...

Từ khóa: khoan địa chất công trình, Dầu bôi trơn, công nghệ bôi trơn, công nghệ hóa dầu, giàn khoan dầu khí, bài giảng truyền khối,

ppt 7 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận