Cách giải các bài toán tích phân

Tài liệu tham khảo chuyên đề toán học về Các bài toán tích phân có nhiều cách giải. tích phân là một khái niệm toán học có thể hiểu như là diện tích hoặc diện tích tổng quát hóa. tích phân và vi phân là những khái niệm cơ bản của giải tích. Mọi định nghĩa tích phân đều...

Từ khóa: giáo trình toán học, bài toán tích phân, cách giải toán, mẹo giải tích phân, chuyên đề toán , bài tập toán

pdf 67 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận