CÂN BẰNG HÓA HỌC

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức.Phản ứng thuân nghịch cân bằng hóa học Sự chuyển dịch cân bằng hóa học. Nguyên lí Lechatelier Phản ứng thuận nghịch là phản ứng đồng thời xảy ra theo hai chiều ngược nhau ở cùng điều kiện......

Từ khóa: khoa học ứng dụng, tài liệu khoa học ứng dụng, giáo án khoa học ứng dụng, , sổ tay hóa học, bài tập hóa học, cân bằng hóa học

pdf 35 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:120 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận