Câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dịp năm mới, Hồ Chí Minh hay gữi thư chúc tết đến các chiến sĩ và đồng bào cả nước. Trong đó có bài thơ: “Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc, Đồng bào cả nước ……. một lòng. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi Độc lập thống nhất, nhất định thành công” Chọn phương án đúng điền vào chổ trống để hoàn thiện bài thơ trên:

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi, câu hỏi trắc nghiệm, chủ nghĩa mác lenin, chủ nghĩa xã hội, tư tưởng hồ chí minh, nguyên lí cơ bản

ppt 20 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận