Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học_Tập 2

Khi các nguyên tử ở thật xa nhau tiến đến gần nhau tương tác đầu tiên xuất hiện là tương tác hút,đến một khoảng cách nhất định bắt đầu xuất hiện tương tác đẩy ,khi có sự cân bằng giữa hai lực thì liên kết hóa học hình thành. Liên kết hóa học hình thành tương ứng với các nguyên tử phải sắp xếp lại cấu trúc e các phân lớp ngoài cùng sao cho đạt tổng năng lượng chung của hệ phải hạ thấp xuống thì liên kết mới bền, nghĩa là khi có sự tạo thành liên kết...

Từ khóa: sổ tay hóa học, tính chất hóa học, chuyên đề hóa học, chuỗi phản ứng hóa học, cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học,

pdf 433 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận