CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH – THƯƠNG MẠI

Tranh chấp kinh doanh – thương mại là gì?
Tranh chấp kinh doanh là những mâu thuẫn (bất đồng hay xung đột) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh. ●Tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại. ●Hoạt động TM là việc thực hiện một hay nhiều hành vi TM của cá nhân, tổ chức kinh doanh bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; phân phối, đại diện, đại lý thương mại; ...

Từ khóa: tranh chấp thương mại, tranh chấp kinh doanh, pháp luật đại cương, luật kinh doanh, luật Việt Nam, luật dân sự, luật kinh doanh

pdf 52 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:134 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận