Chương 2: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và
độc lập, và thật sự đã thành một nước tự
do và độc lập tự do và độc lập. Toàn thể
dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh
thần và lực lượng, tính mạng và của cải
để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã trịnh
trọng công nhận chủ quyền, độc lập, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam

Từ khóa: bài giảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, dân tộc, giải phóng dân tộc, chủ nghĩa tư bản, dân tộc tư sản

ppt 60 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:94 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận