Chương I: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chính quyền triều Nguyễn đầu hàng thực dân
Pháp.Hệ tư tưởng phong kiến đã lỗi thời;Chính sách khai thác của thực dân Pháp đã làm
thay đổi xã hội Việt Nam.Các sĩ phu yêu nước đã tổ chức vận động đấu
tranh chống Pháp theo mục tiêu và phương
pháp mới nhưng đều không thành công;

Từ khóa: câu hỏi tư tưởng, tài liệu tư tưởng, ôn tập môn tư tưởng, môn tư tưởng hồ chí minh, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, tư tưởng HCM

ppt 65 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:136 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận