CHƯƠNG VII: QUÁ TRÌNH CRACKING HƠI VAPOCRAQUAGE

Mục đích quá trình
• Sản xuất một lượng lớn nguyên liệu cho Công nghiệp Hóa dầu Ethylène và Propylène • Ngoài ra còn thu được Butadiène và Benzène
.Đặc điểm quá trình
• Là quá trình cracking nhiệt các hydrocacbon paraffine với sự có mặt của hơi nước • Phản ứng thu nhiệt mạnh • Sản phẩm chính: hỗn hợp khí gồm các cấu tử có hoạt tính cao (olefine), xăng và dầu nặng • Sản phẩm phụ: thơm đa vòng, diène... ⇒ cần phải làm sạch đến ppm...

Từ khóa: giàn khoan dầu khí, Công nghiệp Hóa dầu, Ethylène, Propylène, quá trình cracking hơi vapocraquage, quá trình cracking nhiệt, Phản ứng thu nhiệt mạnh

pdf 30 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:88 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận