Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ tập 1

tài liệu “Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ” được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạp ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo các bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề

Từ khóa: phản ứng hóa học hữu cơ, phản ứng hóa học, tài liệu phản ứng hóa học, tìm hiểu phản ứng hóa học, nghiên cứu phản ứng hóa học

pdf 345 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận